ÄNDAMÅL

Mom. 1. Stiftelsen Gransnäs Ungdomsgård har till uppgift att på fastighet som äges eller arrenderas av stiftelsen, i samarbete med Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift verka för ungdomens kyrkliga fostran genom att för stiftet och i synnerhet dess sydvästra del anordna konfirmations- och andra ungdomsläger, ungdomshelger och andra dylika sammankomster. Mom.2. I den mån som tillgodoseendet av stiftelsens huvuduppgift icke lider men därav, må av stiftelsen förvaltad fastighet eller del däravefter styrelsens prövande upplåtas även till andra ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gransnäs Ungdomsgård
Organisationsnummer:826500-2421
Adress:
  • Assjö Gransnäs 2
  • 578 93 Aneby
Telefonnummer:0381-70091
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 155 493 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS