ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att – genom punktinsatser i stipendieform till unga privatpersoner samt till personer med verksamhet kopplad till unga människor ge möjlighet till utbildning och förkovran, för fortsatta insatser som skapar förutsättningar för en god samhällsutveckling – genom att utse stipendietagare och sprida kunskap och information om deras verksamhet ge dem stöd och uppmuntran, skapa goda förebilder för unga människor – samla in och sprida kunskap och information om ung verksamhet inom de områden instiftaren anser avgörande för en god samhällsutveckling – kommersiella idéer/näringsliv – opinion/demokrati – kultur/kreativitet – informera och sprida kunskap om stiftelsen och dess ändamål bland potentiella sökare av stipendier och potentiella bidragsgivare

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göra Gott
Organisationsnummer:802426-1995
Adress:
  • Starrhammars Gård
  • 762 95 Rimbo
Telefonnummer:08-51292227
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS