ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är enligt testamentet att sedan 10% av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstoden enligt kyrkorådets beslut fördelas lika mellanMaria, Gustav Adolfs, Raus och Filborna församlingar för främjande av vård av 1/ sjuka 2/ genom olycksfall i arbetet svårt skadade personer 3/ behövande ensammaålderstigna personer, företrädesvis tillhörande kategorin ”pauvres honteux”, bosatta i Helsingborg. Utdelningen skall ske till fyra personer per år med lika stora belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gotthilf Mauritzsons minnesfond
Organisationsnummer:843002-6107
Adress:
  • Helsingborgs Pastorat
  • Box 1453
  • 251 14 Helsingborg
Telefonnummer:042-18 90 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:242 299 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS