ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall 1/10-del tilläggas kapitalet. Återstående 9/10-delar av åravkastningen utgör efter avdrag för förvaltningskostnaderna fondens utdelningsmedel, vilka fondförvaltaren med nedan angiven inskränkning skall tillställa föreståndaren för Yjörnarps Missionsförsamling (tillhörande Svenska Missionsförbundet) i Tjörnarps kommun att av denne användas att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta ävensom att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, allt inom Tjörnarps kommun. Redovisning över avkastningens användning skall årligen tillställas fondförvaltaren. För vård av Anders Åkessons familjegrav nummer 26 å Tjörnarps kyrkogård under en tid av 70 år räknat från år 1965 har jag tillTjörnarps församlings kyrkoråd inbetalat Kronor 3.500:- . Jag hemställer att fondförvaltaren utövar kontroll över gravens vård. Sedan nu placerade lökar och rosor utgått eller tagit skada är det min vilja att fondförvaltaren – i den mån kyrkorådets åtagande icke omfattas därav – låter nyplantering ske av lökar och rosor i motsvarande grad. Varje jul skall en grupp tulpaner sättas på graven och på gravsmyckningsdagen en grupp vita krysanterner. Gravvården skall vid behov tvättas och texten å densamma och gravhällarna vid behov förnyas. För den händelse graven sätter sig skall den återställas i tidigare skick. Medel till ifrågavarande arbeten ävensom till fortsatt nyttjanderätt till graven sakll – i den mån det icke omfattas av kyrkorådets åtagande – tagas av utdelningsmedlen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gottfrid och August Anderssons fond
Organisationsnummer:857204-2888
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  • Private Banking , Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS