ÄNDAMÅL

Staden skall förbinda sig att för all framtid hålla skulptursamlingen tillgänglig för allmänheten såsom ett museum benämnt ”Gottfrid Larssons-gården”, i den byggnad, där samlingen nu befinner sig eller annan lämplig byggnad å tomten nr 19. Tomten nr17, å vilken någon byggnad för närvarande icke finnes uppförd, må av staden försäljas, men skall köpeskillingen i sådant fall göras inkomstbringande samt avkastningen uteslutande användas till bestridande av kostnader för fastighetens och museets förvaltning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gottfrid Larssongården, Karen och Gottfrid Larssons donationsfond
Organisationsnummer:824001-0986
Adress:
  • Göran Söderström
  • Storgatan 32
  • 592 30 Vadstena
Telefonnummer:073-2477811
E-post:marie.hillman@vadstena.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:993 004 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS