ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stipendiestöd lämnas åt en teol. stud. av Gb nation vid universitetet i Lund som är inskriven i teologiska fakulteten och ämnar inträda i det heliga predikoämbetet, samt i och för detta ändamål vinnlägga sig och önska grundlig kännedom i den heliga skrifts tvenne grundspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgska stipendiet av okänd givare
Organisationsnummer:802479-3369
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS