ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att främja eftergymnasiala studier med inriktning sång och musik. Detta skall ske genom att årligen dela ut stipendier till elever vid gymnasieskolor som ligger inom Västerås kommun eller elever vid Västerås stads Kulturskola eller motsvarande, som antagits till eftergymnasial utbildning inom sång och musik, och som uppvisat engagemang och skicklighet. Av stiftelsens årliga nettoavkastning efter avdrag för stiftelsens kostnader, ska 10 § läggas till kapitalet. Resterande del av avkastningen ska fördelas mellan gymnasieskolorna i Västerås kommun och Västerås stads Kulturskola eller motsvarande, varvid fördelning mellan skolorna sker efter antalet elever respektive år, för utdelande av stipendium till en eller flera elever.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göran Vretmans stipendiefond för sång och musik
Organisationsnummer:802480-1584
Adress:
  • Stadshuset, Ekonomicenter
  • 721 87 Västerås
Telefonnummer:021- 39 24 86
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS