ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att verka för förbättringar avseende material och installationer i våtrum. Stiftelsen skall i övrigt främja forskning avseende installationer och produkter för våtrum.Verksamheten bedrivs genom ett delvisägt aktiebolag, AB Svensk Våtrumskontroll. Bolaget skall administrera ett system med frivillig auktorisation för våtrumsarbeten. Genom kontroller av utförda arbeten utvecklas installationsmetoder och våtrumsprodukter.Ursprungligt stiftelsekapital om 45.000 kr utgörs av aktier om nominellt 45.000 kr i AB Svensk Våtrumskontroll som tillskjutits Stiftelsen av Golvbranschens Riksorganisation, GBR.Stiftelsen utfärdar auktorisation och kan uppdra åt AB Svensk Våtrumskontroll att på stiftelsens vägnar utfärda auktorisationer och handha administration härav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Golvbranschens Våtrumskontroll GVK
Organisationsnummer:802013-8262
Adress:
  • Box 4604
  • 11691 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7023090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS