ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall få utdelas till förmån för eleverna vid Axevalla folkhögskola resp Centrala verkstadsskolan i Tidaholm, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel eller andra saker. Fondens avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel, samt att av den årliga avkastningen minst 10 % skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Godsägare E Lundells stipendiefond
Organisationsnummer:866000-5110
Adress:
  • Stiftelsen Axevalla folkhögskola
  • Axevalla folkhögskola
  • 532 72 Axvall
Telefonnummer:0511-26970
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:59 731 009 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS