ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall såsom stipendier utdelas till studenter, som annars icke skulle ha ekonomisk möjlighet eller ha stor ekonomisk svårighet att påbörja eller fulllborda studier för examen vid universitet eller högskola eller därmed jämförlig undervisningsanstalt.Behörig att erhålla stipendium är den, som vid stipendiets sökande är bosatt i Vissefjärda eller i Karlsunda församlingar med företrädesrätt för den eller dem, som äro bosatta i eller födda i Förlångsö skolrote i Vissefjärda, sådan denna rote var på donators tid i Vissefjärda, eller i Träkniv eller Träknivsmåla byar i Karlslunda.Sökanden skall ha visat fallenhet för studier av det slag, varåt han ämnar ägna sig.Stipendium skall av styrelsen kungöras till ansökan ledigt och skall utgå för ett läsår åt gången. Det må tilldelas samma stipendiat flera gånger. Tillgänglig avkastning må delas på flera stipendier, som kunna vara olika stora.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Godfrey Johnsons stipendiefond
Adress:
  • Göran Eriksson
  • Kammarbo 134
  • 382 96 Nybro
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:220 464 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS