ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom Glaskogens Naturreservat enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip verka för friluftslivets utveckling. Bland annat genom att uppföra och förvalta campingplatser, semesterbyar, badplatser m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Glaskogens Naturreservat
Organisationsnummer:872000-6512
Adress:
  • Skolgatan 36
  • 671 31 ARVIKA
Telefonnummer:0570-81803
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 995 485 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS