ÄNDAMÅL

Av disponibel avkastning kan högst så stor del användas till vård och skötsel av gravar enligt gravförordnanden i fond 402, 416 och 425 som motsvarar avkastningen av dessa respektive fonder. Den avkastning som härefter kan disponeras skall användas för att lämna stöd till behövande inom Gislaveds kommun. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av socialnämnden i Gislaveds kommun. Vidbeslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tagas till föreskrifterna för i samfonden ingående donationer i den utsträckning som finnes möjlig. Socialnämnden skall genom annonsering i ortstidning eller på annat sätt tillkännage att ansökan om bidrag kan inges till nämnden. Samfondens förmögenhet och tillgångar i övrigt skall förvaltas av kommunstyrelsen i Gislaveds kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gislaveds kommuns Sociala samfond
Organisationsnummer:828500-5883
Adress:
  • Gislaveds kommun
  • Ekonomienheten
  • 332 80 Gislaved
Telefonnummer:0371-81160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:391 184 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS