ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till elever inom kommunens grundskola företrädesvis för: belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömdvärd flit, belöning till elev som ägnat arbeteåt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik och idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, hjälp åt elev för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material m.m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gislaveds kommuns samfond för grundskolan
Organisationsnummer:828500-5875
Adress:
  • Gislaveds kommun
  • Ekonomienheten
  • 332 80 Gislaved
Telefonnummer:0371-81160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:403 645 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS