ÄNDAMÅL

Främjande av vård av behövande blinda och i övrigt för främjande av de syften, för vilka Föreningen De Blindas Vänner i Göteborg verkar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gerhard och Maria Ericssons donation till De Blinda
Organisationsnummer:855102-2976
Adress:
  • Danske Bank, Stiftelsetjänst
  • Box 110 55
  • 404 22 Göteborg
Telefonnummer:0752-484121
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 466 787 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS