ÄNDAMÅL

I testamente 1980-03-17 har Gerda Viktoria Stomberg förordnat att – sedan vissa legat utgått – all kvarlåtenskap efter henne skall tillfalla Liareds socken.Den sålunda bildade donationsfonden skall ha till ändamål att inom det geografiskt angivna området främja allmännyttig verksamhet och utveckling i bygden. Bidrag från donationsfonden kan – efter ansökan varom sägs i § 9 – ges till exempelvis- hembygdsföreningen i Liared eller annan förening på orten vars verksamhet syftar till kulturell utveckling- verksamhet som allmänt sett gagnar befolkningens eller större gruppers trivsel och välbefinnande i hembygden- verksamhet som syftar till att stärka samhörigheten mellan människorna i Liared eller att bevara deras känsla för och kärlek till sin hembygd- ungdoms uppfostran eller utbildning- behövande ålderstigna och sjukaEn gång om året skall – sedan tio procent av avkastningen tillförts kapitalet och kostnaderna för förvaltningen betalats – återstoden av avkastningen användas för utdelning av bidrag till ovanstående angivna ändamål.Kan utdelning av tillgängliga medel inte äga rum, skall överskottet tillföras kapitalet. Sådant överskott skall dock kunna delas ut vid senare tillfälle

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gerda Stombergs minne
Organisationsnummer:868401-3330
Adress:
  • Ekonomienheten, Ulricehamns kommun
  • 523 86  Ulricehamn
Telefonnummer:0321-595000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 623 594 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS