ÄNDAMÅL

Avkastningen av kapitalet disponeras för i första hand mindre bemedlade personers vistelse å Rådmanshemmet och i andra hand ändamål som styrelsen bestämmer. Förvaltaren har genom beslut den 16 juni 2010 beslutat att avkastningen i andra hand ska användas för: “Äldre, mindre bemedlade personer, i första hand med vistelse på Immanuelskyrkans Vård AB:s äldreboende, i andra hand boende på Probitas Immanuelskyrkans Fastighetsförvaltning AB:s seniorboende, samt i tredje hand till gagn för boende inom Immanuelskyrkans Vård AB.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Georg och Gurli Brynielssons minnesfond
Organisationsnummer:802426-3264
Adress:
  • Immanuelskyrkans Vård AB
  • Box 19016
  • 104 32 Stockholm
Telefonnummer:08-58750370
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS