ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål framgår av nedan citerade gåvobrev 19 september 1909. ”Härigenom överlämna, vi undertecknade, såsom gåva till Gagnefs församling av inköpta och å socknens mark å den så kallade tallbacken som fornminnesbyggnader uppförda: en parstuga, en klädstuga och ett härbre med alla däri varande fornminnessaker, att genast tillträdas, dock förbehålla vi oss, att förberörda byggnader ej må upplåtas för några som hälst nöjestillställningar eller sammankomster samt att förberörda egendom skall förvaltas av en styrelse, vari minst 2 kvinnliga medlemmar inväljas. Vi vilja härmed även uttala vår önskan och förhoppning, att församlingens medlemmar med varmt intresse vårda dessa minnen, som erinra om fädernas enkla seder och ringa behov för sin tillvaro, samt att en var bidrager till samlingens ökande.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga
Organisationsnummer:882600-7729
Adress:
  • Ottilia Adelborgmuseet
  • Kyrkbyvägen 36
  • 785 30 GAGNEF
Telefonnummer:0241-611 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 121 600 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS