ÄNDAMÅL

Hedemora socken skall hafva Femtiotusen kronor, som afsättes till en fond, hvars kapital ej får förminskas, men hvaraf årliga räntan får efter kommunalstämmans beslut anwändas till allmännyttiga och wälgörande ändamål, hvarmed likväl icke bör afses wanlig fattigwård eller wanliga utskylder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen G.H. Melins fond (fd Hedemora socken)
Organisationsnummer:802480-3523
Adress:
  • Hedemora kommun/ekonomikontoret
  • Box 201
  • 776 28 HEDEMORA
Telefonnummer:0225-340 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:57 244 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS