ÄNDAMÅL

[…] genom utdelning av medel främja fysioterapeutisk forskning som har rörelse och hälsa i fokus och som är relevant för hälso- och sjukvården i samhället i övrigt.

Fysioterapeuter verksamma i Sverige är berättigade att söka medel ur fonden.

Medel ur fonden kan sökas för lön samt projektkostnader. Dessutom kan medel sökas för forskningsvistelse vid annat lärosäte. Medel kan inte sökas för deltagande i kongresser.

Fondens direktavkastning ska användas för ändamålet. Om inte någon ansökan inkommer vid ansökningstillfället, eller om inte hela avkastningen utnyttjas, läggs den delen tillbaka till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fysioterapeuternas forskningsfond
Organisationsnummer:802482-4891
Adress:
  • Fysioterapeuterna
  • Box 3196
  • 103 63 Stockholm
Telefonnummer:0703340484
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS