ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte och ändamål är att främja, förbättra, förebygga och skapa förutsättningar för värdiga och trygga uppväxtförhållanden för alla barn, främst utsatta och utnyttjade barn, genom undervisning, utbildning, uppfostran av barn och stöd till föräldrar, skolpersonal och alla vuxna som arbetar med barn i deras strävan att ge barn och ungdomar en trygg och säker uppväxtmiljö, däribland men inte begränsat till;
även stöd för organisationer/personer som arbetar för att hjälpa barn och utsatta barn.
Stiftelsen skall även arbeta aktivt i skol och barnpolitiska frågor genom opinionsbildning och på andra sätt samt även arbeta för att stärka inflytandet för barn och deras rätt till trygga uppväxtförhållanden i både familjen och i samhället för övrigt.
Stiftelsens arbete skall i största möjliga utsträckning efterleva FN:s konvention om barns rätt och FN:s standardregler, där syftet är att tillvarata barns rättigheter samt sprida information om barns rättigheter i samhället.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge
Organisationsnummer:802478-2958
Adress:
  • Co&Gi Partners AB
  • Beväringsgatan 10
  • 703 65 Ã–REBRO
Telefonnummer:0200-210 036
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS