ÄNDAMÅL

Av den vid varje års bokslut Nationen tillgodo förda räntan utdelas årligen ett stipendium å 600 kr. till behövande studerande av Norrl. nat., som ådagalagt duglighet i studier och är känd för flit och gott uppförande. Den återstående räntan skall av Nationen förvaltas och kapitaliseras till dess det så bildade kapipalet uppgår till 5000 kr., då Nationen äger bestämma om användingen av avkastningen å denna besparingsfond i överensstämmelse med donationsbrevets bestämmelser. Vid ansökan till stipendiet iakttages särskilt: att sökande skall enl. Nationens gällande stadgar vara utan ansökan i Nationen inskriven, att sökanden skall vid ansökningstiden hava tillhört Nationen i minst två år samt vara vid Universitetet och i Norrl. Nat. inskriven och närvarande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fru Elin Bern-Lagermans stipendiefond
Organisationsnummer:802480-4612
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS