ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall1 vara ägare för främst militära museiföremål, som Försvarsmakten eller andra statliga myndigheter skänker till stiftelsen. Som ägare skall stiftelsen vara en god förvaltare (registrering, lagerhållning, vård, skydd, deponering och löpande kontroll) av mottagna föremål,2 vara mottagare av depositioner av olika föremål, främst med militär anknytning men även andra, särskilt med anknytning till Kronobergs läns militära historia, som Försvarsmakten eller försvarshistoriska muséer deponerar hos stiftelsen. Som mottagare av depositioner skall stiftelsen likaledes vara en god förvaltare enl definition i p 1,3 vara mottagare av depositioner, främst med militärhistorisk anknytning, som enskilda personer deponerar hos stiftelsen, ev med transportföreskrift till muséum, som utställer föremålen. Som mottagare av dessa enskilda depositioner skall stiftelsen likaledes vara en god förvaltare enl definition i p 1,4 deponera föremål hos muséer, som visar militärhistoriska föremål och som ev deponenten givit anvisningar om var och hur utställning bör ske. I övriga fall fattar styrelsen beslut. Huvudmottagare är stiftelsen K Kronobergs Regementes Muséum. Om förhållanden ändras, som innebär hot mot de deponerade föremålen, skall stiftelsen agera för att skydda berörda föremål. 5 Om förhållanden radikalt ändras, så att ägda och deponerade föremål inte kan utställas på önskvärt sätt, skall stiftelsen om möjligt ordna egna utställningar på det sätt, som mht disponibla resurser låter sig göras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Försvarsmuséum i Värend och Sunnerbo
Organisationsnummer:802424-7788
Adress:
  • Marianne Blad
  • Äspet 161
  • 247 99 Genarp
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS