ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att till FTF anslutna kontorsanställda och fältjänstemän inom försäkringsbranschen dels tillhandhålla semesterlägenheter med viss subventionering dels lämna kontantbidrag och därigenom utöva hjälpverksamhet bland behövande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Försäkringsbranschens Understödskassa
Organisationsnummer:802016-7568
Adress:
  • Försäkringstjänstemannaförbund
  • 103 54 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7911700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS