ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall, på evangelisk kristen grund, främja och verka för uppbyggandet av den kristna församlingen samt spridandet av Guds ord.Detta ändamål skall fullgöras genom kristen församlingsverksamhet. Utöver vad som normalt hör samman med sådan verksamhet kan stiftelsen för ändamålets fullgörande bl a utdela stipendier, anordna konferenser, kurser och skolor samt producera och sprida litteratur, kasettband och andra mediala medel.I enlighet med ändamålet får bidrag lämnas till annanliknande verksamhet inom eller utom Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Församlingen Agape
Organisationsnummer:819000-9996
Adress:
  • Vindilsgatan 5
  • 60375 Norrköping
Telefonnummer:011-124455
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:37 237 172 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS