ÄNDAMÅL

Behållna avkastningen av kapitalet skall överlämnas till kyrkorådet i Hedvig Eleonora församling och skall efter kyrkorådets närmare bestämmande genom dess försorg utdela såsom understöd till behövande familjer till i militärtjänst inkallade män, bosatta inom nämnda församling. Då något behov av utdelning till inkallades familjer icke längre förefinnes, skall avkastningen genom kyrkorådets försorg utdelas såsom understöd till pauvres honteux och i tredje hand behövande familjer inom nämnda församling.I fjärde hand skall utdelning ske till samma destinatärskrets inom Stockholms stad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Sigrid Tillbergs Testamentsmedel
Organisationsnummer:802001-3986
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS