ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga disponibla avkastningen skall användas till rekreationsstipendier att utgå till dem som verkat eller verka som lärarinnor, företrädesvis vid privata skolor i Göteborg och kommunala flickskolor därstädes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fritz och Susanna Hasselblads Minne
Organisationsnummer:857200-7022
Adress:
  • Nordea Bank AB (publ)
  • Stiftelseadministration
  • 405 09 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7716014
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 625 133 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS