ÄNDAMÅL

[…] Räntan årligen utdelas till en eller högst två välartade ynglingar eller flickor bärande namnet Gyllensvärd och som äro i behof af ekonomisk hjelp vid sin utbildning i skola eller universitet; om något år ingen berättigad sökande anmäler sig lägges räntan till kapitalet, och derest namnet utdör tillfaller donationen Malmö högre handelsinstitut att förvaltas under ofvan angifna benämning och utbetalas räntan årligen till en eller tvenne af institutets behöfvande välartade elever.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fritz Gyllensvärds stipendiefond
Organisationsnummer:102016-3851
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS