ÄNDAMÅL

Utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, främja: – vård och uppfostran av barn, – hjälpverksamhet bland behövande, och – undervisning och utbildning, till förebyggande av alkohol- och drog-missbruk. Att varje år, senast i och med sista kommunfullmäktigesammanträdet för året, dela ut nittiofem (95) procent av föregående års nettoavkastning till person eller organisation som främjat nykterhet och/eller drogfrihet inom kommunen. Återstående fem procent av avkastningen ska varje år läggas till kapitalet. Om kännedom om lämplig mottagare ej finns visst år, – ev känd kandidat ej godkännas eller saknas helt, eller – om utdelningsbart belopp understiger en fjärdedel (1/4) av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, ska detta års avkastning läggas till kapitalet och fonderas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friska Vindars minnesfond
Organisationsnummer:802479-2007
Adress:
  • Motala kommun, Ekonomienheten
  • 591 86 Motala
Telefonnummer:0141-225037
E-post:ekonomi@motala.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:65 520 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS