ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall fördelas på fyra lika stora pensioner och utdelas till mindre bemedlade adelsmän av ståndspersonsklasser tillhörande å Riddarhuset introducerad ätt i behov av understöd som uppnått 65 år ålder, därest ej särdeles ömmande omständigheter förekomma med avseende å sådana, som uppnått blott 60 år. Skulle mottagaren komma i god ekonomisk ställning kan Riddarhusdirektionen minska eller dra in hela livräntebeloppet för att förläna det indragna beloppet åt nogon ny pensionstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friherre I. von Knorrings Testamentsfond
Organisationsnummer:802007-8187
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS