ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst 10 % lagts till kapitalet, delas ut i form av premier till elever vid Sjömansskolan , som genom intresserat deltagande i skolans kursverksamhet erhållit goda vitsord och visat ett föredömligt uppträdande såväl under arbetstid som fritid och såväl ombord som i land.Kammarkollegiet har i beslut den 30 oktober 2007 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Föreningen Viking
Organisationsnummer:857500-4794
Adress:
  • Stadsledningskontoret
  • Juridiska Avdelningen
  • 404 82 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-3680000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:291 969 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS