ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål med sin verksamhet att förvalta nedan angivna fastighet och genom uthyrning tillhandahålla lokaler att användas av ideella föreningar med inriktning på olika typer av stödjande verksamhet, föreningar eller organisationer som bedriver utbildnings- eller annan verksamhet med inriktning mot ungdomar samt därmed förenlig verksamhet såsom organiserad fritidsverksamhet för studerande vid gymnasieskolor (och jämförbart) i Forshaga eller i Forshaga boende studerande vid gymnasieskolor (och jämförbart) utanför Forshaga. För detta ändamål kommer stiftelsen att som donation mottaga den fastighet, som ägs av Forshaga Baptistförsamling och som används som kyrkolokal i ca 100 år. Fastigheten innehåller förutom kyrksal även två bostadslägenheter och omfattande övriga ytor i bl a källarplan. De föreningar och andra organisationer, som skall beredas tillfälle att använda fastigheten, skall vara belägna inom Forshaga kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Föreningars Hus i Forshaga
Organisationsnummer:802424-4470
Adress:
  • Skivstagatan 3
  • 667 30 FORSHAGA
Telefonnummer:054-872670
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 220 180 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS