ÄNDAMÅL

Att bistå fiskare, som utöva sitt yrke vid någondera av fiskelägena Kuggörn, Bålsön, Hölick, Kråkön, Tuna-Olmen och Arnöviken i Norra Hälsinglands Domsaga, men som på grund av sjukdom eller olyckshändelse av olika art blivit urståndsatta därtill. Endast den, som åtnjuter allmänt anseende för god och redbar vandel, må komma ifråga.Avkastningen må dock undantagsvis användas för underhållet av kapellet på Kuggörn eller annat därmed jämförligt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Freja Lemans Minne
Organisationsnummer:887500-0856
Adress:
  • Lindström
  • Edshagavägen 3 B
  • 824 60 FORSA
Telefonnummer:0650-230 93
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 776 954 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS