ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, i första hand användas till understöd åt behövande änkor eller barn efter polismän vid Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län jämte polismän som är eller varit anställda vid kåren samt deras familjemedlemmar,i andra hand användas för att bereda polismän vid Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län samt deras familjemedlemmar som drabbats av sjukdom och annan ohälsa tillfälle till rekreation och vederkvickelse.i tredje hand användas för att bereda polismän vid Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län samt deras familjemedlemmar tillfälle till rekreation och friskvård, som t.ex. att i Göteborgs Polismäns Idrottsförenings regi bygga fritidshus och idka fritidsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frans Helmer Larssons Minnesfond
Organisationsnummer:855102-3578
Adress:
  • Polismyndigheten
  • Box 429
  • 401 26 Göteborg
Telefonnummer:11414
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 832 919 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS