ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att mottaga äga och förvalta egendom, som tillfaller VPK genom gåva, testamente eller på annat sätt under förutsättning att egendomen inte lämpligen bör övertagas av annat organ för VPK.Egendom som genom gåva eller testamente tillfaller stiftelsen skall, därest givare eller testator icke annat föreskrivit, användas till att främja dels barns och ungdoms vård och fostran och/eller utbildning dels ock vetenskaplig undervisning och forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Vänsterpartiet
Organisationsnummer:802009-9456
Adress:
  • Box 12660
  • 112 93 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6540820
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS