ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning, utvecklingsarbete och utbildning i entreprenörskap och affärsskapande samt nyföretagande. Med nyföretagande avses såväl startande av företag som skapande av nya affärsområden inom redan etablerade företag.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att dels svara för kostnaderna för en eller flera akademiska tjänster vid Handelshögskolan i Stockholm i företagsekonomi, nationalekonomi och därtill angränsande ämnen, dock med särskild inriktning på entreprenörskap, affärsskapande eller nyföretagande, dels lämna anslag till enskilda eller institutioner för forskning och utbildning inom dessa ämnesområden.Nämnda akademiska tjänster skall inrättas av Direktionen vid Handelshögskolan i Stockholm och deras innehavare skall utses efter beredning av ämneskollegium och prefessorskollegium.Utöver lönekostnader för de akademiska tjänsterna får stiftelsen svara för kostnader för sekreterare och assistenter samt för sedvanliga driftskostnader.Stiftelsen får också på annat sätt tillgodose stiftelsens ändamål, t.ex. att finansiera utländska gästforskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för vetenskaplig forskning och utbildning i entreprenörskap och affärsskapande
Organisationsnummer:802410-5036
Adress:
  • Bengt Stymne, Handelshögskolan
  • Box 6501
  • 113 83 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-736 90 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS