ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja och bedriva forskning vad gäller utbildning och forskning gällande inflammatoriska tarmsjukdomar. Stiftelsen skall härvid bl a – fortlöpande samla erfarenhet genom att studera tarmsjukdomarnas etiologi, naturalhistoria, diagnosktik och behandling. – utveckla och vidmakthålla kontakter med utländska och internationella institutioner med likartade syften. – till berörda intressenter sprida information om verksmahetens resultat samt verka för att dessa resultat kommer till nytta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för utbildning och forskning avseende inflammatoriska tarmsjukdomar
Organisationsnummer:802404-9960
Adress:
  • Institutionen för medicinska vetenskaper, campus USÖ
  • Örebro Universitet
  • 701 82 Örebro
Telefonnummer:0738-082361
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS