ÄNDAMÅL

Stiftelseförordnande har inte gått att återfinna. Mot bakgrund av detta registreras en beskrivning av stiftelsens ändamål enligt 5 § stiftelseförordningen (1995:1280)Går till föreningen Väntjänsten som i sin tur hjälper ensamma behövande sjuka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Organisationsnummer:834001-8244
Adress:
  • Region Gotland
  • Serviceförvaltningen, Administrativ service
  • 621 81 Visby
Telefonnummer:0498-26 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS