ÄNDAMÅL

I syfte att bevara ett öppet och levande skärgårdslandskap samt för att utveckla kultur- och naturvärden på Möja, Ingmarsö och den del av Stockholms mellanskärgård som ligger inom cirka 10 distansminuter från Möja […]Stiftelsen ska tillgodose de i ingressen angivna syftena genom att i egen regi eller genom hel- eller delägda aktiebolag driva verksamhet som direkt eller indirekt medverkar till att bevara, utveckla eller öka intresset för skärgårdslandskapet bland allmänheten, inte minst bland barn och ungdom. Stiftelsen får vidare på ansökan utge bidrag till främjande av dess syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Stockholms mellanskärgård – Ö-fonden
Organisationsnummer:802426-4064
Adress:
  • Lindskog Malmström Advokatbyrå
  • Box 27707
  • 11591 Stockholm
Telefonnummer:070-6666000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS