ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ta det ekonomiska och civilrättsliga ansvaret för fastigheten. Att förvalta, vårda och underhålla byggnader och till byggnaderna hörande tomtmark. Att, mot skälig ersättning, ställa lokaliteterna till förfogande för all seriös verksamhet men bör stiftelsens riktmärke vara att byggnadens särart som frikyrka bibehålls.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Stånga Missionskyrkas bevarande
Organisationsnummer:834002-0208
Adress:
  • Bror Lindahl
  • Kylver Stånga
  • 623 60 STÅNGA
Telefonnummer:0498-482544
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:86 333 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS