ÄNDAMÅL

Att stödja den verksamhet som bedrivs vid och i anslutning till SCCL. 1. Stiftelsens ändamål ska kunna främjas genom att Stiftelsen helt eller delvis finansierar:a. seminarier, symposier, konferenser och andra sammankomster med inhemska och utländska deltagare;b. tryckning och utgivande av vetenskapliga skrifter;c. forskningsprojekt som bedrivs av till SCCL knutna forskare;d. andra vetenskapliga arrangemang eller projekt som beslutats av SCCL:s styrelse; ellere. stipendier eller andra typer av bidrag som främjar stiftelsens ändamål, till forskare eller studenter.2. Utöver vad som framgår av punkt 1 ska Stiftelsen även genom andra åtgärder kunna främja sitt ändamål.3. Finansiellt stöd kan lämnas genom att Stiftelsen betalar vissa specificerade kostnader eller genom att Stiftelsen lämnar ett ekonomiskt bidrag till SCCL, till forskningsavdelningen eller direkt till enskilda forskare.Om särskilda skäl föreligger kan Stiftelsen därutöver även lämna stöd för annan vetenskaplig verksamhet med anknytning till Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet.Stiftelsens förmögenhet kan komma att ökas genom tillskott destinerade som stiftelsekapital. Om tillskott inte uttryckligen utgör stiftelsekapital utgör det avkastning, enligt 7 kap. 10 § Inkomstskattelagen (1999:12229) vilken ska användas till främjande av stiftelsens ändamål. För främjande av stiftelsens ändamål får såväl kapital som avkastning tas i anspråk. Stiftelsens kapital får dock aldrig understiga 100 000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för stöd till verksamheten vid Stockholm Centre for Commercial Law
Organisationsnummer:802481-5220
Adress:
  • Karlavägen 9
  • 114 24 Stockholm
Telefonnummer:076-8409103
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS