ÄNDAMÅL

Att företrädesvis stödja arbetet med teatersamlingarna vid Göteborgs stadsmuseum vad gäller vård, tillgängliggörande, insamling och spridande av kunskap om samlingarna. Stiftelsen kan även stödja teaterforskning knuten till stadsmuseets samlingar eller inom teaterhistoria och scenkonst vid Göteborgs universitet eller annan högskola i Göteborg. Med scenkonst avses dramatiserande scenframträdande. Stöd ges främst till disputerade forskare, doktorander och studenter på masternivå eller motsvarande. Stiftelsen kan också stödja utövare inom scenkonst som bedriver forskning i teaterhistoria eller scenkonst vid universitet eller högskola. Stiftelsen kan i framtiden verka för att stiftelsen kan tillföras ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg
Organisationsnummer:802478-1489
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 509 600 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS