ÄNDAMÅL

Fond för personliga professurer inom matamatisk-naturvetenskapliga afdelningen; och vore det tanken, att afkastningen häraf, kronor 1,000, skulle jämte andra medel, som kunna för ändamålet afses, i första hand användas till beredande av en personligprofessur för doktor Rosenberg.Bestrida kostnader för undervisning i mineralogi och petrografi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för personliga professurer inom matematisk-naturvetenskapliga avdelningen
Organisationsnummer:802403-3360
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS