ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall skapa förutsättningar för, och tillgodose ett allmänintresse bland kurder boende i Kurdistan och Europa att dels få nyheter, information, kulturprogram och underhållning på kurdiska språket framtagna i en anda av religiös tolerans, demokratisk mångfald och respekt för mänskliga rättigheter, dels bidra till kurdernas integration i länder inom den Europeiska Unionen genom att öka medvetenheten om demokratiska värderingar, om behovet av att utveckla kultur för mångfald, dialog och fred, om behovet av att respektera mänskliga rättigheter, rättigheter för kvinnor och barn liksom även minoriteters rättigheter i fråga om exempelvis religion, språk och sexuell läggning, samt att stödja utvecklingen inom dessa områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för kurdiskt språk och media i Sverige
Organisationsnummer:802425-9114
Adress:
  • Görgü
  • Pontonjärgatan 39
  • 11237 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 143 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS