ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, dels med stipendier understödja personer som i utlandet på sätt som fondens styrelse godkänner utbildar sig för verksamhet inom turistnäringen eller som i Sverige på särskilda kuser som styrelsen för ändamålet godkänner önskar vidareutbilda sig för turistiska uppgifter, dels genom stipendier eller bidrag främja sådan vetenskaplig forskning inom olika områden, som är av betydelse för svensk eller internationell turism.Stiendier för utbildning eller vidareutbildning skall utdelas med iakttagande av att stipendietilldelningen blir att hänföra till lämnande av understöd för beredande av undervisning eller utbildning i den mening, som avses i 53 § 1 mom kommunalskattelagen, jämte på grundval därav utbildad praxis.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism
Organisationsnummer:802402-9202
Adress:
  • Tillväxtverket
  • Box 4044
  • 102 61 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6819100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS