ÄNDAMÅL

Stiftelsen vars benämning skall vara Stiftelsen för Kunskaps- och Kompentensutveckling, har följande ändamål: a. Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan näringslivet och å andra sidan universitet, högskolor och forskningsinstitut. b. Finansiering av forskning vid mindre och medelstora högskolor samt nya universitet, som tillkommit efter stiftelsens bildande, inom särskilda profilområden. c. Främjande av informationsteknologi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Organisationsnummer:802400-4213
Adress:
  • Kungsträdgårdsgatan 18
  • 11147 STOCKHOLM
Telefonnummer:0737-128112
E-post:birgitta.olsson@kks.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 909 526 748 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS