ÄNDAMÅL

Stiftelsen vars benämning skall vara Stiftelsen för Kunskaps- och Kompentensutveckling, har följande ändamål:a. Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan näringslivet och å andra sidan universitet, högskolor och forskningsinstitut.b. Finansiering av forskning vid mindre och medelstora högskolor samt nya universitet, som tillkommit efter stiftelsens bildande, inom särskilda profilområden.c. Främjande av informationsteknologi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Organisationsnummer:802400-4213
Adress:
  • Kungsträdgårdsgatan 18
  • 11147 STOCKHOLM
Telefonnummer:0737-128112
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 909 526 748 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS