ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall, på evangelisk kristen grund, främja och verka för upprättande av Guds rike, uppbyggandet av den kristna församlingen och spridandet av Guds ord. Detta ändamål skall fullgöras bland annat genom gåvor och stipendier, förkunnelse och anordnande av Gudstjänster, konferans och retreatverksamhet samt utgivande av böcker, tidsskrifter, kasettband, videoband och andra mediala medel. Stiftelsen får i syfte att förkunna ur Guds ord, bilda evangelisk församling samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Kristen Skolverksamhet
Organisationsnummer:857205-4065
Adress:
  • Box 13091
  • 40252 Göteborg
Telefonnummer:031-3377060
E-post:info@brandstromska.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 377 625 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS