ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kirurgins område och utbildning av kirurger och därvid särskilt genom konferenser samt annan ändamålsenligt spridning olika vetenskapsmän emellan av väsentliga forskningsrön inom detta ämnesområde. Eventuella vetenskapliga symposier och konferenser skall företrädesvis arrangeras i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Kirurgiskt Samarbete
Organisationsnummer:802403-3683
Adress:
  • S-E Banken Stiftelseförvaltnin
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS