ÄNDAMÅL

Stiftelsekapitalets avkastning skall användasi första hand för ekonomiskt stöd till medlem i Kopparbergs läns lantmätareförening som på grund av långvarig sjukdom eller liknande omständigheter är i behov av hjälp och till avliden medlems behövandeefterlevande make/maka eller sambo och minderåriga barn,i andra hand till stipendium till medlem i föreningen för dennes förkovran i yrket eller till medlems barn för yrkesinriktade studier utanför den obligatoriska skolan eller till friskvård förföreningens medlemmarMedlem i Kopparbergs läns lantmäteriförening som avflyttat från länet äger inte njuta utdelning från stiftelsen, ej heller dennes änka, efterlevande sambo eller barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Isak Rubenii fond
Organisationsnummer:883201-5013
Adress:
  • Ann-Christine Svärdby Bergman
  • Stenslundsvägen 43
  • 791 74 FALUN
Telefonnummer:070-288 49 94
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:516 436 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS