ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att samla in medel och förvalta Stiftelsens för Hovran-området kapital, som ska nyttjas för att* våtmarken inom och angränsande till CW-området Hovran (CW = Convention on Wetlands) genom projekt i egen eller annans regibevaras och underhålls till gagn för dess flora och fauna,* sprida information, kunskap och känsla för våtmarkernas stora betydelse,* stödja turistisk och kulturell utveckling som är anpassad till områdets naturgivna förutsättningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Hovran-området
Organisationsnummer:882000-8079
Adress:
  • Johan Hallberg
  • Åsgatan 130 C
  • 776 31 HEDEMORA
Telefonnummer:076-770 76 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:312 231 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS