ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är:att stödja utbildning av allmänheten i Sverige i hjärt- lungräddning,att stödja Svenska Cardiologföreningens arbetsgrupp för hjärt- lungräddning,att stödja forskning omkring akutsjukvård utanför sjukhus framför allt med avseende på plötslig hjärtdöd.Det ankommer på stiftelsens styrelse att vid varje tillfälle själv bestämma i vilken ordningsföljd stiftelsens ändamålsbestämmelser skall uppfyllas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Hjärt – Lungräddning i Sverige
Organisationsnummer:857204-9412
Adress:
  • SEB
  • Stiftelsetjänst
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 865 695 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS